Поддръжка

Компютрите предлагани от фирмата, са на базата на хардуер от най-добрите марки на водещи световни фирми. Ако вашият компютър е стар и бавен, фирмата предлага изкупуване, заменяне или ъпгрейд.

Част от нашата дейност е и компютърната поддръжка – хардуерно и софтуерно осигуряване. Този тип дейност се осъществява по два основни начина – почасово или като абонамент срещу месечна такса.

Вашият проблем може да бъде отстранен и в нашите технически центрове. Осъществява също така и софтуерна поддръжка – решения за възникнали проблеми при работата Ви с определен софтуер, решаване на проблеми, свързани с инсталирането и правилната функциониране на дадена програма, поддръжка на вашата операционна система, от което зависи правилната работа на целия Ви компютър.

За да допълним гамата от услуги, улесним вашето ежедневие и повишим сигурността Ви, предлагаме решения в областта на видеонаблюдението и сигурността. Използваме, както традиционни, така и уникални решения, отговарящи в най-висока степен на условията и изискванията на клиента и на европейските норми и стандарти.

Използваме иновационни продукти за пожароизвестяване, видеоналюдение, охрана и контрол. Предлагаме и варианти в комбинация с повече от една системи, предлагаме сигурни решения и на ниво в обекти с различно предназначение и условия.